Skitsetegning

Her kan du se en skitseplan over Barsøhuset.