Området

Barsø ligger i Lillebælt, ud for Genner Bugt, nordøst for Løjt land. den ligger 2,75 km / 15 minutters sejltid fra Barsø Landing. Nævnes første gang 1231, som øen BARS. Øen er opkaldt efter kæmpen Bars, og sagnet siger: ”Bars sparkede en dag i raseri i jorden, hvorved en jordklump fløj op og landede i Lillebælt som øen Barsø”. Videnskaben siger at øen er dannet i istiden. Isen skubbede materialer til øen med sig fra Sverige og Norge, smeltevandets strømme har skubbet rundt med disse materialer og dannet øens landskab (morenelandskab). Øen har været beboet i ca. 6.000 år. Ved første folketælling i 1769, var der 59 mennesker på øen, højeste tal var i 1871 med 89, i dag er der ca. 25 fastboende på Barsø, som er på 250 hektar eller 2,5 kvadratkilometer og ca. 8 km i omkreds. Barsø er ikke bilfri, men normalt er det KUN de fastboende der har bil med på øen, så man kan nyde naturen uden motor larm.

Barsø er meget kuperet, hvor Gyldenbjerg er øens højeste punkt på 39 meter over havoverfladen. Fra Gyldenbjerg er der en fantastisk smuk udsigt hele kompasrosen rundt, ud over resten af øen, mod vest ind i Genner Bugt med Kalvø i bunden, og over til Løjt Land. Mod øst over til Fyn, hvor Assens i klart vejr kan ses i nordøstlig retning, mod syd ses Als. Der er på øen både planter og dyr der er sjældne i den danske natur.

Se mere om Barsø ved at klikke ind på