Om Barsøhuset

Barsøhuset ejers af gårdejere Helle & Søren Svennesen, som driver øens eneste aktive landbrug. Gården byder gerne gæster fra Barsøhuset velkommen til et kig på de 185 økologisk årskøer.

Barsøhuset er bygget i slutningen af 1800 tallet som sommerhotel, med 7 værelser på 1. sal. Omkring 1945 køber en gildebroder (Ernst Parelius) huset, og skænker det i 1949 til 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa. Siden da er Barsøhuset blevet udlejet til spejdere og lejerskoler.

Barsøhuset blev ejerskiftet i 2017 og udlejes til overnatning for større grupper, familie-weekender, skoler, spejdere, fiske foreninger og lignende.