Skitsetegning:
Her kan du se en skitsetegning over Barsøhuset.